להשארת
פרטים

.אריאל שופ
חברה לניהול מרכזי קניות מקבוצת נכסי אריאל
ניהול מסחרי
תכנון ויישום מערך השיווק הדיגיטלי
תכנון תמהיל חנויות
החלפות שוכרים
קשרי לקוחות
תכנון אסטרטגיה שיווקית
ניהול אירועי קידום מכירות
ניהול אמצעי המדיה
קשרי שוכרים
.אריאל שופ
חברה לניהול מרכזי קניות מקבוצת נכסי אריאל
ניהול מסחרי
תכנון ויישום מערך השיווק הדיגיטלי
תכנון תמהיל חנויות
החלפות שוכרים
קשרי לקוחות
תכנון אסטרטגיה שיווקית
ניהול אירועי קידום מכירות
ניהול אמצעי המדיה
קשרי שוכרים

להשארת
פרטים


אריאל שופ מקבוצת נכסי אריאל | טל. 03-6153300 | דוא״ל. reutc@arielgroup.co.il אריאל שופ מקבוצת נכסי אריאל | טל. 03-6153300 | דוא״ל. reutc@arielgroup.co.il